Tlumacz chinsko polski

Chyba najbardziej modnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi toż, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co stanowi przekład procesem jasnym i nieomal automatycznym. Niestety, realia zapoznają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje także w szanse, jak same częstokroć zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i systemów użycia obu języków. Wielu młodych w swoich zawodzie tłumaczy wynika z mylnego założenia, iż ich profesja określana jest do grupy nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że istnieją ścisłe związki między określonymi wyrazami i ruchami w innych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zapewnienie, iż istnieją niezmienne formy tłumaczenia, jakie można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza nic nie polega wyłącznie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy zastosowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do budowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi także tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zazwyczaj jest modernizowania i wdrażane są nowoczesne rozwiązania, to tłumaczenie maszynowe jeszcze nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie podawane jest specjalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O profesjonalistów w długich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż wpływanie to zadanie skomplikowane, które chce od autora przekładu wielkiej wiedzy, dużego zaangażowania oraz przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są jednak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które dodatkowo komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na które znajduje tłumacz angielskiego zaleca się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i docelowego w terminach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy pochodzące z bogatych języków brzmią prawie jednakowo, choć ich mówienia przedstawiają się diametralnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz też pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.