Oczyszczenie lol

Filtry magnetyczne są całkowicie nową naukę w terenie oczyszczania cieczy z części. Lecz są standardowym rozwiązaniem w wypadku olejów, a także płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest niezwykle ekonomiczna, skuteczna i ekologiczna.

Filtry magnetyczne w pierwszej mierze poświęcone są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a dodatkowo ciepłej wody. Przeznaczone są jednocześnie do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a i każdego typu urządzeń, jakie są zamontowane w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne zabezpieczają przede wszystkim przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne dążą w decydującej mierze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji i zamontowanych w niej urządzeń. Ponadto biorą na planu podniesienie efektywności zainstalowanych magnetyzerów. Dodatkowo dają możliwość zmniejszenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń oraz zmniejszają opory przepływu wody lub cieczy w instalacji. Filtr magnetyczny jest dużo korzyści, a jednocześnie znacznie wielu zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy instalacjach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy budowach zamkniętych, przy pomocy danych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w instalacjach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skoncentrować się przede wszystkim na parametrach procesowych. Chodzi tutaj w głównej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, wielkość i wielkość zanieczyszczeń, a też wydajność, jaką zamierzamy uzyskać oraz oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie jest materiałów wykorzystujących się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, a też filtry magnetyczne mają niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne posiadają możliwość wyłapywania cząstek o średnicy poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra leczone są w istoty półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest niezwykle niższy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi większe koszty inwestycyjne. Przede wszystkim koszt filtra magnetycznego jest znacząco wyższy niż w przypadku standardowych filtrów membranowych. W istocie istnieje zatem jedna wada filtrów magnetycznych, jaka jest bardzo szybko niwelowana dzięki szerokiemu zminimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych.