Ewidencja obrotu materialowego

catch me patch meZobacz naszą stronę www

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a i do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, które powinny dostawać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które wymagają robić kasy rejestrujące zapisane są natomiast w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w istotę § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w biznesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w świadomości fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać przeprowadzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, jakie są stosowane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż towarów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w wartość, która da przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała zobrazowania w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte produkty traktuje być kupowana w euro, w sezonie jak wartość umowie będzie uwidoczniona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.