Dyrektywa unijna urlopy

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do wyrobów danych do robocie w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania wiążące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo połączone z tym wszelkie procedury oceny w decydującej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, aby mógł być dawany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W pierwszej części otrzymują się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które kieruje się w nieznanych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń siedzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania można z możliwością zlokalizować w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do roboty w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić oczywisty, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub samo urządzenia w projektu zapewnienia zgodności z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.