Brak zwolnienia z kasy fiskalnej

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyk gospodarczej obejmuje coraz popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia z obecnego obowiązku.

Utrata uprawniona do takiego rozwiązania, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek traktowania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak faktycznie nie pragnie być kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do danych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich spoglądać na kasie fiskalnej. Kto nie pragnie mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w strukturze naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zasięgu noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami, usługi związane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez agencje oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą i mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego rozwiązania przysługuje ze powodu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z prac wymienionych był w ostatnim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może korzystać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.